Reklama

"Życie" krakowskie

(1897-1900)

czasopismo założone przez L. Szczepańskiego. Początkowo chciało zapisywać najważniejsze przejawy życia społ. i kulturalnego. Publikowali w nim pozytywiści (m. in. A. Asnyk i M. Konopnicka) oraz moderniści (prawie wszyscy). W 1898 r. redakcję objął S. Przybyszewski (wrócił w tym celu z Berlina) - zlikwidował dział społ. i uczynił "Ż." jednym z najważniejszych pism lit.-artyst. młodego pokolenia. Tu ukazały się manifesty modernistów ( Confiteor Przybyszewskiego i Młoda Polska A. Górskiego), ich utwory (np. Warszawianka S. Wyspiańskiego i Hymny J. Kasprowicza) oraz liczne tłum. poezji zach.europ. Szatą graficzną zajmował się S. Wyspiański. Dzięki niemu ukazały się w piśmie liczne reprodukcje współcz. obrazów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama