"Życie" warszawskie

(1887-91)

czasopismo założone przez Z. Przesmyckiego-Miriama. Miało charakter eklektyczny. Jego program to "otwarcie okien Europy", czyli nadrobienie zapóźnień wobec lit. zach.europ. (zwł. franc.). Dostarczało informacji o nowych prądach w sztuce, publikowało przekł. z lit. obcych oraz utwory pol. pisarzy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama