Akademia Zamojska

(1594-1784)

szkoła wyższa w Zamościu zał. przez kanclerza J. Zamoyskiego, miała kształcić światłych obywateli państwa. Do jej organizacji przyczynił się Sz. Szymonowic; pierwszym rektorem był M. Stefanowicz, a wykładano w niej prawo, fizykę, medycynę, matematykę, metafizykę, filozofię, logikę i retorykę. W poł. XVII w. dominowały wykłady z teologii, a uczelnia coraz wyraźniej upadała. Próby podniesienia rangi A.Z. zostały przerwane w czasie pierwszego rozbioru Polski, a pozbawiona środków utrzymania wkrótce przestała funkcjonować.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama