Alarm

wiersz A. Słonimskiego z t. Alarm (1940). I część jest zapisem zdarzeń z perspektywy uczestnika ("od wewnątrz"). Fragmentaryczność doznań, użycie czasu teraźniejszego i zaimków nieokreślonych (ktoś, coś, gdzieś), powtórzenia (tuż, tuż) dramatyzują obraz. Podobną funkcję pełnią tworzący klamrę kompozycyjną autentyczny komunikat radiowy, przemienność ciszy i narastającego dźwięku, składnia oparta na krótkich zdaniach i równoważnikach oraz zmiana tempa przez kontrastowanie długości wersów. W tej części poeta posłużył się metodą reportażową (prawie nie ma komentarza). II część jest apelem skierowanym do narodów Europy nie dotkniętych jeszcze wojną. Kończy się wizją zniszczonego miasta i ponownym przywołaniem komunikatu radiowego - tym razem nieujętego w cudzysłów i uzupełnionego autorskim: "niech trwa".

Reklama

Podobne hasła:

  • ALARM, SYNONIM: alert, mobilizacja,...
  • larum, ndm , podnieść larum,...
  • ostrzegawczy, strzał ostrzegawczy;...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama