Anczyc Władysław Ludwik, pseud. Kazimierz Góralczyk

(1823-83)

pisarz, współzałoż. i pierwszy red. "Wędrowca", współprac. Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda, autor sztuk lud.-patriotycznych, m.in. Chłopi arystokraci (wyst. 1849), Emigracja chłopska (wyst. 1876), Kościuszko pod Racławicami (wyst. 1880), utworów nawiązujących do powstania styczniowego (Pieśni zbudzonych, 1908), przekładów dla młodzieży, m.in. Przypadków Robinsona Kruzoe D. Defoe. W 1875 r. zakupił małą drukarnię, znaną z upływem lat z wysokiego poziomu sztuki drukarskiej, rozbudowaną później przez syna A. Wacława Zygmunta.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama