archetyp

(gr. archtypon = pierwowzór)

pojęcie psychol. wprowadzone przez C. G. Junga; element tzw. nieświadomości zbiorowej; pradawny, niezmienny wzorzec wyobrażeń, postaw, reakcji wspólny wszystkim ludziom, dziedziczny. Utrwalony głęboko w ludzkiej psychice, nie jest dostępny bezpośredniemu poznaniu. Ujawnia się w różnych dziedzinach działalności człowieka (także w sztuce) w postaci symboli, stałych motywów, obrazów archetypowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama