Reklama

ars moriendi

(łac. = sztuka umierania)

1. Zbiór rozważań, napomnień, praktycznych wskazówek przygotowujących człowieka na przyjęcie śmierci. 2. Gat. lit. rozpowszechniony w późnym średniowieczu, obejmujący utwory, których treścią są rozmyślania o śmierci, a celem przygotowanie człowieka na jej przyjście. Pouczają, jak należy się zachować w chwili, gdy o duszę konającego toczy się spór złych i dobrych duchów (psychomachia). Składa się on z kuszeń diabelskich oraz pocieszeń i rad aniołów, nakazujących spowiedź, przyjęcie ostatniego namaszczenia, modlitwę. Artes m. zazwyczaj bogato ilustrowano (alegoryczne obrazy walki nieba i piekła o duszę umierającego, taniec śmierci - fr. danse macabre). Jedne z pierwszych polskich artes m. to Ars moriendi Mateusza z Krakowa (1408-10) i Speculum artes bene moriendi Dominika z Kapraniki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama