Reklama

"Ateneum. Pismo naukowe i literackie"

miesięcznik wydawany w Warszawie (1876-1901), wzorowany na franc. "Revue des Deux Mondes", zał. przez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; red. pisma byli m.in. P. Chmielowski i I. Chrzanowski, współprac. m.in. A. Brckner, N. Żmichowska, J. I. Kraszewski, B. Prus (Kroniki). Pismo o wszechstronnej tematyce, reprezentowało światopogląd pozytywist. ( pozytywizm); na łamach "A." ukazywały się zapowiedzi, recenzje utworów lit. pol. i obcej; skupiało najznakomitszych badaczy, historyków lit. i krytyków; odgrywało rolę popularyzatora wiedzy, nauk. i lit. nowinek.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama