Baka Józef

(1707-80)

jezuita, poeta późnego baroku. Studiował na Akademii Wileńskiej. Nauczyciel w szkołach jezuickich. Kaznodzieja m.in. Bractwa Dobrej Śmierci. Zasłynął Uwagami o śmierci niechybnej (1766), w których wizje zwycięstw kostuchy przedstawione zostały za pomocą prostego, skocznego wiersza ("Cny młodziku, / Migdaliku, / Czerstwy rydzu, / Ślepowidzu /…Śmierć jak kot / Wpadnie w lot"). B. mówi o śmierci językiem pieszczotliwym, pełnym zdrobnień. Odwołuje się do codziennych doświadczeń, cytuje przysłowia, potoczne formuły, kreśli naiwne obrazy. Kontrast tematu i formy wiersza to koncept niosący efekty humorystyczne, groteskowe, ożywiający język lit. barokowej. Poeta dba, by myśl o znikomości świata została przekazana czytelnikowi w zrozumiały sposób.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama