Bielawski Józef

(1739-1809)

poeta i komediopisarz. Jego Natrętami zainaugurował swą działalność pierwszy teatr publiczny w Polsce (16 XI 1765). Choć autor pomysł zaczerpnął z Natrętów Moliera, była to sztuka oryginalna, zgodnie z programem oświec. wyszydzająca wady Sarmatów. B. odwołał się do tradycji polskich intermediów. Posłużył się dość archaicznym, barokowym, momentami wulgarnym językiem, pozostając w sprzeczności z elegancją klasycyzmu oświec. Natrętów i Dziwaka (następną swoją komedię) sam reżyserował. Pisał także panegiryki, wiersze okolicznościowe i erotyki o niewielkiej wartości lit. Jako człowiek i mierny poeta stał się przedmiotem drwin pisarzy warszawskich (liczne kpiarskie parodie jego utworów).

Reklama

Podobne hasła:

  • JÓZEF, Pochodzenia hebrajskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama