Reklama

"Bluszcz. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet"

(1865-1939)

tygodnik wyd. w Warszawie. Jedno z najstarszych pism kobiecych w Europie. I redaktorka: M. Ilnicka (1865-95). W sporze pozytywistów z romantykami opowiedziało się po stronie "starych". Za red. S. i M. Podhorskich-Okołów (1921-22 i 27-39) "B." zyskał podtytuł "Pismo społeczno-polityczne". Głosił program umiarkowanej emancypacji kobiet (m.in. kształcenia praktycznego i pracy). Zamieszczał artykuły o tematyce psychol., pedag. i kult. oraz życiorysy wybitnych kobiet. Z działem lit. współpracowali m.in. J. I. Kraszewski, E. Orzeszkowa, N. Żmichowska, A. Asnyk, W. Gomulicki, M. Konopnicka, W. Reymont, M. Rodziewiczówna, K. Tetmajer, M. Dąbrowska, K. I. Gałczyński, K. Iłłakowiczówna, M. Kuncewiczowa, E. Szelburg-Zarembina.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama