Reklama

"bruLion"

kwartalnik lit. wychodzący w Krakowie od 1986 r. poza cenzurą, od 1990 r. oficjalnie. Red. naczelny: R. Tekieli. Wokół pisma skupiła się grupa poetów zwanych pokoleniem "b". (m.in. M. Świetlicki, J. Podsiadło, M. Biedrzycki, R. Tekieli). Na łamach "b." są zamieszczane utwory lit., publicystyka, krytyka lit. i rozprawy filoz.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama