"Dźwigary"

(XII 1943-IV 44)

miesięcznik lit.-społ. wydawany konspiracyjnie w Warszawie przez organizację Miecz i Pług. Ukazały się 4 numery pisma i I t. serii Biblioteka "Dźwigarów" (Pogarda R. Bratnego). Zespół redakcyjny tworzyli: R. Bratny, W. Zalewski, J. i H. Radzymińskie, Z. Stolarek.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama