"Gazeta Narodowa i Obca"

dziennik wyd. w Warszawie 1 I 1791-4 VIII 1792. Organ Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Założyciele i gł. autorzy tekstów: kasztelan raciąski T. Mostowski oraz posłowie inflanccy, członkowie stronnictwa patriotycznego na Sejmie Wielkim J. Ursyn Niemcewicz i J. Weyssenhoff. Redaktor: mieszczanin warszawski S. Szymański. Jej celem było uzyskanie akceptacji dla przygotowywanej ustawy, a potem obrona Konstytucji 3 maja. Gazeta przestrzegała zasady szybkości informacji polit., podawała wiadomości z Polski i z zagranicy (zwł. z Francji). Drukowane w niej teksty odznaczały się wysokim poziomem artyst., atrakcyjnością formy. Została zamknięta przez władze targowicy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama