"Gazeta Polska"

dziennik informacyjno-polit. wyd. w Warszawie (1826-1907), dzięki M. Mochnackiemu odegrała ważną rolę w walce romantyków z klasykami, w dyskusji nad sonetami A. Mickiewicza broniła nowego programu estetycznego i lit., nowego pojęcia lit. narod. Pod koniec 1829 r. zmuszono redakcję (szczególnie pod wpływem K. Koźmiana) do wyrzeczenia się radykalizmu, najlepsi odeszli, założyli "Kurier Polski" i wystąpili przeciw "G.P." Dział lit. zyskał znaczenie ponownie za redakcji J. I. Kraszewskiego (1859-62), który przywrócił pismu pierwotną nazwę (zmienioną na "Gazeta Codzienna"), umocnił się w okresie współpracy H. Sienkiewicza (1873-82), który na jej łamach publikował Listy z podróży do Ameryki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama