"Kłosy. Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe"

tygodnik lit., nauk. i artyst. wyd. w Warszawie w l. 1865-90, w składzie red. byli m.in. S. Lewental, A. Pług, K. W. Wójcicki, M. Chrzanowski, A. Jeske, J. Kotarbiński. Reprezentowane na łamach poglądy sytuowały "K." po stronie "starej prasy" pozytywist., wyraźnie w opozycji do "Tygodnika Ilustrowanego". Popularyzacja nauki nie mogła kolidować z wiarą, zalecano umiarkowany utylitaryzm w lit. i sztuce, realizm w sposobie obrazowania wykluczał naturalizm. Z działem lit. współpracowali m.in. A. Asnyk, M. Bałucki, J. Bliziński, Deotyma, A. Dygasiński, M. Konopnicka, E. Orzeszkowa, B. Prus; krytykę lit. reprezentowali P. Chmielowski, J. Kotarbiński, A. Sygietyński.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama