"Kolce. Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany"

(1871-1904, 1908-14) wyd. w Warszawie. Pismo żywo reagowało na aktualne wydarzenia. Miało ambicje lit.

zamieszczało wiersze, powieści w odcinkach, felietony. Redagowali je m.in. J. W. Gomulicki i J. Kotarbiński, a współpracowali z nim A. Asnyk, M. Bałucki, B. Prus (felietony Na czasie).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama