"Kuźnica"

tygodnik społ.-lit. wyd. 1945-50 w Łodzi i Warszawie, grupowała intelektualistów i pisarzy związanych z PPR, w składzie redakcji znajdowali się m.in. M. Jastrun, J. Kott, Z. Nałkowska, A. Rudnicki, K. Brandys, S. Dygat, P. Hertz, R. Matuszewski. Popularyzując myśl marksistowską pismo wiodło głośne polemiki z "Tygodnikiem Powszechnym", w postulatach stawianych literaturze żądano od pisarzy poczucia odpowiedzialności za mechanizmy historii, powrotu do realizmu rozumianego jako zapis otaczającej rzeczywistości. Na program lit. pisma, w tym odrzucenie doświadczeń awangardy, wpływ miała ówczesna marksistowska refleksja teoretycznolit., te głosy przyczyniły się do akceptacji w 1949 przez "K." założeń realizmu socjalist. Na łamach tygodnika ukazały się prwdr. literatury powojennej, w tym utwory Z. Nałkowskiej, T. Borowskiego, L. Rudnickiego, P. Hertza, M. Jastruna, W. Broniewskiego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama