"Merkuriusz Polski dzieje wszytkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej"

pierwsza pol. gazeta, organ informacyjny dworu królewskiego. Powstała z inicjatywy Ł. Opalińskiego. Wyd. 2 razy w tygodniu od 31 I 1661 do 22 VII 1661 w nakładzie ok. 100 egz. Objętość: 8-12 stron. Początkowo druk. w Krakowie, potem w Warszawie. Tytuł i szata graficzna wzorowane na czasopiśmie ang. "Mercurius Brittannicus Communicating…" Jej redaktorzy: H. Pinocci, potem J. A. Gorczyn. Miała wydanie "ordynaryjne" (zwyczajne) i "ekstraordynaryjne" (nadzwyczajne).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama