"Miesięcznik Literacki"

(1929-31)

pismo wyd. w Warszawie, nieoficjalny organ KPP. Wśród jego twórców znaleźli się: W. Broniewski, L. Schiller, A. Stawar, A. Wat (red. naczelny). Adresowane do radykalnej inteligencji. Interesowało się gł. "lit. proletariacką" (pol. i obcą), lit. faktu (dużo miejsca poświęcało reportażowi), przeciwstawiało fikcji lit. Ogłosiło konkurs na reportaż pisany przez nieprofesjonalistów ze środowisk robotniczych. Dużo miejsca poświęciło filmowi i teatrowi. Zjawiska kult. interpretowało z marksistowskiego punktu widzenia. Zlikwidowane przez cenzurę po zapowiedzi wydrukowania protestu przeciw znęcaniu się nad więźniami polit.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama