"Nowa Kultura"

(1 IV 1950 - 1963)

tygodnik społ.-kult. i lit., powstały z połączenia "Odrodzenia" i "Kuźnicy", adresowany do środowisk twórczych (od 1957 r. do masowego czytelnika). Od 1952 r. organ ZLP. W l. 1957-60 "N. K." przyznawała doroczne nagrody lit. I red. naczelnym był P. Hoffman (1950-52 i 53-56), potem: J. Putrament (1952-53), W. Woroszylski (1956-58), J. Piórkowski (1958), S. Żółkiewski (1958-62), H. Michalski (od 1962). W zespole red. w różnych latach znaleźli się m.in.: K. Brandys, R. Matuszewski, S. Pollak, J. Żuławski, T. Borowski, A. Braun, T. Konwicki, W. Mach, T. Drewnowski, A. Kamieńska, Z. Kałużyński. W 1950-54 "N. K." głosiła program socrealizmu. W 1954 r. podsumowując wyniki ankiety, wydrukowała krytyczne wypowiedzi wybitnych pisarzy o nim. W VIII 1955 opublikowała głośny Poemat dla dorosłych A. Ważyka, w 1956 reportaże z wydarzeń na Węgrzech. Reakcją na zmianę charakteru pisma była ostra jego krytyka na plenum KC PZPR w V 1958 r., zwolnienie wybranego przez zespół red. naczelnego, W. Woroszylskiego (pod zarzutem rewizjonizmu). Redakcję pisma objął S. Żółkiewski (usunięty przez W. Gomułkę w 1962 r.). W 1959-60 odeszła z tygodnika reszta starego zespołu. W 1963 r. pismo przestało istnieć - z "N. K." i "Przeglądu Kulturalnego" została utworzona "Kultura".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama