"Nowa Polska"

(1942-46)

miesięcznik społ.-kult., wyd. przez emigrantów pol. w Londynie, red. przez A. Słonimskiego. Skupiał pisarzy opowiadających się za współpracą z Polską (część po wojnie wróciła do kraju). Byli to m.in. J. Tuwim, W. Broniewski, K. Pruszyński. W "N. P." ukazywały się utwory pol. pisarzy, m.in. opowiadania A. Rudnickiego, fragm. Kwiatów polskich J. Tuwima.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama