"Nowiny. Pismo codzienne poświęcone polityce, sprawom społecznym, naukowym i artystycznym"

(1878-83)

dziennik ukazujący się w Warszawie. Tygodnik, wychodzący od 1877 r., zakupił S. Kronenberg (1878) i powierzył A. Świętochowskiemu. "N." stały się pismem pozytywistów. Miały rozbudowany dział lit., w którym ukazywały się teksty pisarzy pol. i obcych (m.in. E. Zoli). W 1882 r. redakcję pisma objął B. Prus. Próbował uczynić z "N." nauk. "obserwatorium społeczne", tzn. gazetę obiektywnie prezentującą różne poglądy - zarówno postępowe, jak i zachowawcze. Z dziennikiem współpracowali m.in. A. Asnyk, P. Chmielowski, A. Dygasiński, J. W. Gomulicki, T. T. Jeż, A. Sygietyński. "N." okazały się mało atrakcyjne dla czytelników i w 1883 r. zostały zlikwidowane.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama