"Polonistyka"

czasopismo metodyczne dla nauczycieli jęz. pol. w szkołach średnich. Ukazywało się w Łodzi (od 1948), potem w Warszawie (od 1952), obecnie w Poznaniu (od 1991). Red. naczelni pisma: J. Z. Jakubowski, S. Frycie (od 1976), B. Chrząstowska (od 1991). W zespole redakcyjnym i gronie współpracowników znaleźli się literaturoznawcy, językoznawcy i nauczyciele, m.in. K. Budzyk, J. Kulczycka-Saloni, M. Knothe, J. Krzyżanowski, Z. Libera, J. Nowak-Dłużewski, E. Sawrymowicz, B. Wieczorkiewicz. "P." ukazywała się początkowo jako kwartalnik, od 1949 r. jako dwumiesięcznik, a od 1983 r. jako miesięcznik. Pismo publikuje artykuły popularnonaukowe i metodyczne, prezentuje doświadczenia nauczycieli, informuje o ukazujących się książkach (zwł. metodycznych) i recenzuje je, towarzyszy dokonującym się zmianom programów i systemu oświaty.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama