"Prosto z mostu"

(1935-39)

tygodnik lit.-artyst. związany z Obozem Narodowo-Radykalnym. Świetnie redagowany (red. naczelny S. Piasecki), przyciągnął grupę zdolnych młodych pisarzy (m.in. K. I. Gałczyńskiego, J. Andrzejewskiego, B. Micińskiego, J. Dobraczyńskiego, T. Parnickiego, J. Waldorffa w dziale muzyki, T. Czyżewskiego w dziale plastyki). Pismo głosiło program lit. zaangażowanej w życie narodu, było niechętne prozie psychol. Akceptująco pisało o ruchach faszystowskich w Europie (zwł. we Włoszech - cykl artykułów Sztuka pod dyktaturą). Drukowało przede wszystkim teksty zgodne z własnym programem. Dla podkreślenia, że "będąc pismem o wyraźnym obliczu ideowym, nie jest organem żadnej partii, grupy czy koterii", zamieszczało także utwory pisarzy opozycyjnych wobec jego programu, m.in. K. Iłłakowiczówny czy K. Irzykowskiego. Od 1938 r. miało stały ilustrowany dodatek satyr. Zamieszczane w "P. z m." paszkwile, insynuacje, napastliwe artykuły były przyczyną licznych procesów sądowych wytoczonych pismu. Coraz wyraźniejsza identyfikacja tygodnika z faszyzmem, włączenie się w kampanię antysemicką sprawiły, że w 1938 r. niektórzy pisarze odeszli z "P. z m." (m.in. Andrzejewski, Irzykowski, Miciński, Waldorff).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama