"Przegląd Humanistyczny"

czasopismo nauk. wydawane w Warszawie od 1957 r., informujące o pol. i światowym dorobku humanistyki, w tym historii kultury i literatury, przedstawiające funkcję nauk humanist. w życiu współcz. Stałe działy zawierają artykuły, rozprawy, polemiki, recenzje i opracowania nauk.; wiele miejsca zajmuje też prezentacja odbioru lit. obcej przez pol. czytelnika. Do komitetu red. bądź współprac. należeli m.in. K. Budzyk, J. Krzyżanowski, J. Kulczycka-Saloni, Z. Libera, W. Tatarkiewicz. Na łamach "P. H." ukazały się prwdr. listów T. Lenartowicza, C. Norwida, S. Żeromskiego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama