"Res Publica"

czasopismo społ.-kult. wychodzące w Warszawie w l. 1979-81 jako kwartalnik w drugim obiegu, od 1987 oficjalnie jako miesięcznik, a od 1992 pt. "Res Publica Nowa". Red. naczelnym jest M. Król. "R. P." zajmuje się gł. problemami najnowszej historii Polski, przemianami polit. i społ. w Europie Wschodniej oraz kulturą niezależną (m.in. pol. lit. emigracyjną).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama