"Sztuka i Naród", SiN

(1942-44)

konspiracyjny miesięcznik lit., wyd. w Warszawie przez studentów polonistyki UW, członków Konfederacji Narodu. Skupił wokół siebie grupę lit. (red. pisma: O. B. Kopczyński, W. Bojarski, A. Trzebiński, T. Gajcy oraz Z. Stroiński, J. Zagórski, L. M. Bartelski). Każdy spośród 12 numerów był opatrzony mottem - parafrazą słów C. Norwida: "Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej". Poeci SiN przeciwstawiali literaturze 20-lecia międzywojennego program poezji zaangażowanej w swój czas, uważali, że klęska wrześniowa ostatecznie odebrała rację bytu czystej liryce. Żywo reagowali na aktualne wydarzenia. Pismo miało własną edycję (seria Biblioteka SiN), organizowało konkursy i wieczory lit. Wywarło znaczący wpływ na świadomość młodego pokolenia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama