"Twórczość"

mies. lit. wychodzący od 1945 r. Do V 1950 r. ukazywała się w Krakowie pod redakcją K. Wyki, potem została przeniesiona do Warszawy. Redakcję objął A. Ważyk, a od 1955 r. J. Iwaszkiewicz. Po jego śmierci (1980) pismem kieruje J. Lisowski. W różnych okresach w skład redakcji wchodzili: H. Bereza, J. Bieńkowski, P. Hertz, A. Kijowski, W. Natanson, J. Stryjkowski, A. Kamieńska, J. Śpiewak. W l. 1950-56 "T." była organem ZLP. Najlepszy okres przeżywała na przełomie l. 60. i 70., gdy ukazały się w niej ważne teksty (m.in. Miazga J. Andrzejewskiego, utwory J. Stryjkowskiego, M. Nowakowskiego, eseje Z. Herberta, P. Jasienicy, L. Kołakowskiego, szkice teoretycznoliterackie M. Janion, J. Błońskiego, J. Trznadla) i kompetentna informacja o lit. światowej. Pismo zawsze wypełniało deklarację z pierwszego numeru, że "pragnie być przede wszystkim wiernym odbiciem współczesnej twórczości w prozie i poezji", dokładnie odzwierciedlało stan literatury określonego czasu, reagowało na wszystkie wydarzenia lit. "T." podkreślała ważność pamięci o pisarzach minionych lat - przypomniała W. Gombrowicza, B. Schulza, S. I. Witkiewicza, J. Kadena-Bandrowskiego, skierowała do pisarzy i krytyków ankietę Jak oceniam literaturę dwudziestolecia. Specjalne numery poświęciła m.in. A. Mickiewiczowi (1945), J. Słowackiemu (1959), S. Żeromskiemu (1975), a także lit. franc. (1957) i austr. (1964). W miesięczniku znajdują miejsce debiutanci, systematycznie są zamieszczane recenzje wychodzących książek, felietony i eseje lit.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama