"Tygodnik Powszechny"

(1945-53, 56-)

katolicki tygodnik społ.-kult. o zasięgu ogólnopolskim, wyd. w Krakowie. W III 1953 r. został zawieszony i przekazany przez władze Stowarzyszeniu Pax. Reaktywowany w XII 1956 działał do XII 1981, gdy ponownie został zawieszony. Wznowiony w VI 1982 wychodzi do dziś. Jest adresowany głównie do inteligencji. Założycielami i I red. byli ks. J. Piwowarczyk, K. Turowski i J. Turowicz - późniejszy wieloletni red. naczelny. Z pismem współpracowali wybitni pisarze i publicyści (m.in. A. Gołubiew, P. Jasienica, S. Kisielewski, Z. Kubiak, H. Malewska, J. J. Szczepański, L. Tyrmand, J. Zawieyski) oraz uczeni (m.in. J. Błoński, S. Barańczak, W. Borowy, W. Czapliński, S. Kieniewicz, J. Kleiner, W. Maciąg, S. Pigoń, S. Skwarczyńska, I. Sławińska, ks. J. Tischner). "T. P." jest otwarty na dialog światopoglądowy, oparty na wzajemnym szacunku i tolerancji. Pismo podejmuje bardzo bogatą tematykę (ze szczególnym uwzględnieniem teologicznej). Wiele miejsca poświęca historii (np. dyskusje wokół powstań narod., pol. Września, sylwetek bohaterów narod.) oraz kulturze (lit. i sztuce). "T. P." wypracował własną koncepcję kultury otwartej, obejmującej zjawiska wywodzące się z innej niż katolicka inspiracji. Omawia różne fakty lit. (np. artykuły o nowych tendencjach w lit. i sztuce), informuje o wydarzeniach kult. (cykle Wśród książek, Z notatnika recenzenta, Spotkania literackie, Chodząc po księgarniach itp.), publikuje utwory pisarzy pol. i zagranicznych, zamieszcza wywiady z twórcami, ogłasza konkursy lit. Aktywnie uczestniczy w Tygodniach Kultury Katolickiej. Przez długi okres swojego istnienia zapewnił sobie znaczące miejsce w życiu społ.-kult. Polski.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama