"Wędrowiec"

tygodnik wyd. w Warszawie w l. 1863-1906, w składzie redakcji pracowali m.in. A. Dygasiński, B. Prus, A. Sygietyński, S. Witkiewicz. Zainteresowania społ. publicystów i pisarzy skupiały się na chłopstwie i potrzebie jego rozwoju umysłowego i ekonomicznego, w czym widziano szansę dla sprawy narod. Najmocniejszą stroną pisma była publicystyka podejmująca tematy z zakresu estetyki i krytyki lit. oraz grafika, do ważnych publikacji należały szkice Witkiewicza w obronie autonomicznej wartości sztuki, wbrew tendencyjności i dydaktyzmowi epoki. "W." popularyzował naturalistów, nowe sposoby obrazowania, przyczynił się do wypracowania nowej koncepcji powieści realist. Na łamach tygodnika ukazywały się utwory bliskie naturalizmowi, m.in. Placówka B. Prusa i opowiadania chłopskie A. Dygasińskiego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama