"Więź"

miesięcznik społ.-kult. wyd. w Warszawie od 1958 r. przez grupę działaczy Klubów Inteligencji Katolickiej pod red. T. Mazowieckiego (obecnie red. C. Gawryś). Pismo zajmuje się społ. i polit. rolą Kościoła w świecie, obok problematyki rel. zamieszczane są wypowiedzi na temat polityki, kultury, gospodarki, omawiane też są aktualne kierunki i stanowiska w filozofii, socjologii i historii. Wśród preferowanych form należy wymienić dyskusje i polemiki, w których uczestniczą czytelnicy i zaproszone autorytety. Bogaty dział lit. poświęcony jest głównie twórczości międzywojennej i powojennej, prezentowane były m.in. sylwetki W. Gombrowicza, T. Gajcego, J. Lechonia, Cz. Miłosza, omówiona twórczość K. Wojtyły. Publikowane były wiersze m.in. K. K. Baczyńskiego, K. Wierzyńskiego, Z. Herberta, E. Stachury, J. Twardowskiego; proza m.in. M. Dąbrowskiej, M. Kuncewiczowej, J. Parandowskiego, T. Parnickiego, M. Nowakowskiego; dzienniki i wspomnienia A. Kowalskiej, M. Wańkowicza. Pismo publikowało także artykuły i dokumenty związane z powstaniem NSZZ "Solidarność".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama