"Współczesność"

(X 1956-71)

czasopismo lit.-artyst., wychodzące w Warszawie początkowo nieregularnie, jako pismo grupy lit. W., od 1958 r. jako dwutygodnik, organ lit. młodych. "W." stała się pismem pokolenia, które weszło w życie lit. ok. 1956 r. ( J. Błoński nazwał je pokoleniem "W."). Red. naczelnymi byli: L. Szymański (do 1958), S. Grochowiak (1959-60), W. Dąbrowski (1960-61), S. Kuszewski (1961-62), A. Lam (1962-66), J. Lenart (1966-67). Początkowo "W." była pismem dość słabym, bez wyraźnego oblicza. Przełomowym momentem było pojawienie się w zespole redakcyjnym S. Grochowiaka, a w ślad za nim wielu utalentowanych pisarzy i publicystów. Zostawszy z woli zespołu red. naczelnym, Grochowiak zaczął realizować swoją wizję pisma: nonkoformistycznego, odważnego, nie unikającego trudnych spraw, opozycyjnego wobec dotychczasowych modeli kultury. W programowych artykułach (m.in. Karabela zostanie na strychu) Grochowiak wyraził przekonanie, że romant. koncepcja romantyzmu należy do przeszłości. Tradycją, do której odwoływała się "W.", była szeroko pojęta międzywojenna awangarda artyst. (zwł. w poezji i teatrze). Pismo wytworzyło też swój styl reportażu - nie interwencyjnego, lecz podejmującego problemy etyczne i egzystencjalne. Atutem "W." była znakomita publicystyka. Powolna zmiana charakteru pisma zaczęła się po objęciu redakcji przez Lama. Stawało się ono poważnym, akademickim pismem, zachowującym wysoki poziom artystyczny, liberalnym, przestrzegającym zasady apolityczności, ale pozbawionym wyraźnego programu. Gdy red. naczelnym został Lenart, "W." stopniowo zaczęła nabierać charakteru pisma ideologicznego, reprezentującego politykę PZPR, potrafiła jednak zachować umiar w trudnych politycznie momentach 1968 r. zachowując zaufanie czytelników. W 1971 r. na bazie "W." utworzono nowe pismo, "Literaturę". Skład zespołu redakcyjnego zmieniał się w poszczególnych okresach. W najlepszych pismo tworzyli m.in. S. Grochowiak, J. Z. Słojewski, J. Łukasiewicz, M. Nowakowski, W. Terlecki, E. Bryll, B. Drozdowski, B. Wojdowski, J. Krzysztoń, J. Grotowski, W. Odojewski, I. Iredyński, E. Stachura, J. Harasimowicz, J. M. Rymkiewicz, J. Kuroń, J. Szpotański, J. Trznadel, A. Lam.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama