"Znak"

(1946-53, 1957-)

katol. miesięcznik kult., dużo uwagi poświęcający literaturze. Swój program sformułował w pierwszym numerze: "Z podłoża najautentyczniejszego i najpełniejszego katolicyzmu chcemy wywieść człowieka zdolnego dzisiejszej rzeczywistości podołać, jej napór wytrzymać i zwycięsko poddać ją próbie". Zgodnie z nim zawsze podkreślał rolę jednostki jako podmiotu działań (ks. Michalskiego Dokąd idziemy, J. Turowicza W stronę uspołecznienia). Od początku był otwarty na dialog z innymi światopoglądami. Inicjatorem pisma był J. Radkowski, a kolejnymi redaktorami H. Malewska (1946-53, 60-73), S. Stomma (1946-53), J. Woźniakowski (1957-60), B. Cywiński (1973-77), S. Wilkanowicz (1978-96) i J. Gowin (od 1996). W skład zespołu redakcyjnego wchodzili m.in. S. Skwarczyńska, J. Turowicz, J. Zawieyski. Pismo podejmuje szeroką tematykę humanist. (filoz., teologiczną, etyczną, hist., lit., religioznawczą). Reaktywowane w 1957 r., mocniej zaangażowało się w politykę. Swoje utwory drukowali w nim m.in. M. Białoszewski, J. Błoński, A. Gołubiew, Z. Herbert, K. Wojtyła, T. Kubiak, H. Malewska, J. Parandowski, S. Pigoń, J. J. Szczepański, J. Zawieyski. "Z." przygotował numery specjalne, poświęcone m.in. C. Norwidowi (nr 73-74) i Z. Krasińskiemu (nr 244), oraz Religie Wschodu (nr 65), Wielkie religie świata wobec problemów współczesności (nr 75) i Afryka na przełomie (nr 178-179). Pismo dba o wysoki poziom i częsty kontakt z czytelnikami.

Reklama

Podobne hasła:

  • znak #, (hash, hash mar k,...
  • znak @, (at sig n)
  • Znak, koło posłów katol.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama