ALSOP

dziennikarze amer., bracia; Steward Johonnot (1914-74) - wydawca "Saturday Evening Post", współpracownik ; Joseph Wright (1910-89) - współpracownik i ; wpływowi, często przedrukowywani w prasie amer. i świat., odegrali znaczącą rolę w kształtowaniu amer. opinii publicznej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama