AYAAN HIRSI

Ali (ur. 1970)

publicystka, przeciwniczka islamskiego fundamentalizmu; ur. w Somalii, jako dziewczynka obrzezana, zmuszona do małżeństwa przez ojca; 1992 uciekła do Holandii, gdzie wystąpiła o azyl; aktywna na scenie polit., deputowana z ramienia prawicowo-liberalnej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD); autorka książki Oskarżam, w której przedstawia wszystkie wynaturzenia islamu oraz udziela porad muzułmankom, jak się wyrwać ze zniewolenia; współpracowała z T. van Goghiem nad filmem Submission, przez co naraziła się na ataki ze strony islamskich fundamentalistów; 2006 wyszło na jaw, że kłamała chcąc uzyskać azyl i w rezultacie pozbawiona została obywatelstwa holenderskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama