Reklama

BENNETT James Gordon

(1841-1918)

amerykański dziennikarz i wydawca; założyciel "New York Evening Telegram", twórca paryskiego wydania "New York Herald"; pionier sportu motorowego i lotniczego; fundator międzynar. nagród w sporcie balonowym i żeglarskim.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama