BESTERMAN Theodore

(1904-76)

angielski uczony, bibliograf, edytor, zał. "Journal of Documentation"; stworzył pierwszą fundamentalną bibliografię światową A World Bibliography of Bibliographies; wydał dzieła Woltera.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama