Reklama

DĄBROWSKI-JUNOSZA Wiktor

(1896-1973)

publicysta sport. okresu międzywojennego, bokser, organizator życia sport. II RP; inicjator założenia Polskiego Związku Bokserskiego, sekr. generalny PKOl; autor licznych książek o sporcie, psychologii; po II woj. świat. na emigracji.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama