DEMBY Stefan

(1862-1939)

bibliotekarz i bibliofil, 1908 zał. i redaktor , inicjator i organizator Biblioteki Narodowej, której 1934-37 był dyrektorem, organizator wydawania "Urzędowego Wykazu Druków", zał. Tow. Bibliofilów Pol. w Warszawie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama