DWORAK

Jan (ur. 1948)

dziennikarz, wydawca; zaczynał jako korektor w pismach sportowych; od połowy lat 70. związany z demokratyczną opozycją (czł. ROPCiO, red. "Opinii", współzał. Biblioteki Historycznej i Literackiej); 1981 w tyg. "Solidarność", internowany w stanie wojennym; 1983–84 w redakcji pisma zakonu michalitów "Powściągliwość i praca", wyróżniony nagrodą im. K. Pruszyńskiego; 1989 red. nacz. tyg. "Solidarność", potem z-ca przew. Radiokomitetu (A. Drawicza); od 1992 współwłaściciel agencji producenckiej "Prasa i Film" (m.in. seriale Bar Atlantic, Miodowe lata, Kasia i Tomek, o J. Piłsudskim; wieloodcinkowe rozmowy z ks. A. Bonieckim i o. M. Ziembą Niezwykły pontyfikat); wiceprezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych; 1999–2002 czł. i przew. Rady Programowej TVP; od 2004 prezes Zarządu TVP.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama