Reklama

WĘGRZYN

Józef Bronisław (ur. 1943)

dziennikarz; założyciel i red. naczelny miesięcznika "Prometej" (1970-75), z-ca red. nacz. (1975-78), red. nacz. "Itd" (1978-80), następnie w telewizji, inicjator "Teleexpressu" i "Panoramy dnia", 1984-88 red. nacz. W-wskiego Ośr. TV, później szef Programu II TVP (do 1991); autor: Płomienie, Wszystkich nienawidzę bogów, Pojmowanie świata.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama