PIGMALION

Pygmalion

mityczny król Cypru, który zakochał się w wyrzeźbionym przez siebie posągu kobiety; na skutek jego błagań Afrodyta ożywiła rzeźbę, zw. Galateą; temat wielu dramatów (J.J. Rousseau, G.B. Shaw), wierszy (m.in. A.W. Schlegel, R. Graves), oper (J. Ph. Rameau, L. Cherubini), dzieł plastycznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama