SFINKS

(mit. 2)

sztuce egipskiej tak określano posągi lwów z ludzkimi głowami; najsłynniejszym jest posąg S. z Gizy; rzędy s. ustawiano po obu stronach alei procesjalnych, prowadzących do świątyń (np. aleja s. łącząca świątynie w Luksorze i Karnaku); s. ustawiane przed świątyniami Amona miały baranie głowy; s. występowały też w sztuce Bliskiego Wschodu i greckiej (o tułowiu lwa ze skrzydłami i głowie kobiecej).

Podobne hasła:

  • sfinks, w sztuce staroż. Egiptu...
  • sfinks, „nauczyciel historii”...
  • SFINKS, miesięcznik literacko-artyst.(...)
Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama