Reklama

ADHEZJA

przyleganie, przywieranie, przyczepianie się powierzchniowo do siebie dwóch różnych ciał (faz); a. jest wynikiem oddziaływania sił międzycząsteczkowych; zob. też: kohezja, zwilżanie.

Reklama

Powiązane hasła:

HETEROPOLISACHARYDY, VAN DER WAALSA SIŁY, ADSORPCJA, LUTOWANIE, PRZYLEGANIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama