Reklama

ALLILOWY ALKOHOL

2-propen-1-ol, CH2 =CH-CH2 OH

ciecz trująca, palna, o zapachu musztardy; rozpuszczalna w wodzie, temp. wrzenia 97°C; występuje w czosnku; stosowana do produkcji glicerynyakroleiny.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama