Reklama

AMIDY

pochodne kwasów karboksylowych (karboksyamidy) lub sulfonowych (sulfonamidy), które zamiast grupy -OH zawierają grupę -NH2 lub podstawione grupy aminowe -NHR' i-NR'R"; a. kwasu mrówkowego (formamid) jest cieczą, pozostałe są ciałami krystalicznymi rozpuszczalnymi w wodzie, o charakterze obojętnym lub słabo zasadowym; stosowane w lecznictwie (sulfonamidy) i do wyrobu włókien sztucznych (poliamidy).

Reklama

Powiązane hasła:

PRZEGRUPOWANIE, BECKMANN Ernst Otto, SULFONOWE KWASY, AKRYLOAMID, AKRYLOWE ŻYWICE, FORMAMID, TIOACETAMID, AMIDAZY, KAPROLAKTAM, AMINOWA GRUPA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama