Reklama

ANALITYCZNA FUNKCJA

funkcja dająca się przedstawić w postaci szeregu potęgowego; przykłady f.a. zmiennej zespolonej: ez = 1 + z + z2/2! + ... + z n/n! + ..., sin z = z - z3/3! + z5/5! -...; ze względu na ciekawe własności f.a. stosowane są często w naukach przyrodniczych.

Reklama

Powiązane hasła:

LEJA, HADAMARD, ŁAWRIENTJEW, PICARD

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama