Reklama

BOLYAI Janos

(1802-60)

matematyk węg., współtwórca (obok N.I. Łobaczewskiego) geometrii nieeuklidesowej; jej zasady wyłożył 1832 w rozprawie stanowiącej załącznik do podręcznika matematyki napisanego przez jego ojca, Farkasa (1775-1856); za życia całkowicie niedoceniony, co stało się przyczyną choroby psychicznej.

Reklama

Powiązane hasła:

ŁOBACZEWSKI, ŁOBACZEWSKIEGO GEOMETRIA, GEOMETRIA ŁOBACZEWSKIEGO, ABSOLUTNA GEOMETRIA

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama