Reklama

BOROWCE

pierwiastki chemiczne tworzące grupę 13 (III główną) układu okresowego: bor B, glin Al, gal Ga, ind In i tal Tl; w związkach trwałych występują w stopniu utlenienia +3; bor jest niemetalem, pozostałe pierwiastki są aktywnymi chem., łatwo topliwymi, nieszlachetnymi metalami; tlenek boru ma właściwości kwasowe, tlenki: glinu, galu i indu - amfoteryczne, tlenki talu - zasadowe; bor znacznie odbiega swoimi właściwościami chem. od pozostałych pierwiastków tej grupy; b. występują w przyrodzie; najbardziej rozpowszechniony jest glin, który posiada też największe zastosowanie gospodarcze.

Reklama

Powiązane hasła:

GLINOWCE, NYCTALUS, GLIN, OKRESOWY UKŁAD PIERWIASTKÓW, TAL, BOR, IND

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama